Kas geriau, IT specialistas ar kompiuterių priežiūros įmonė

Išorinė IT ūkio priežiūra – efektyvus ir ekonomiškai naudingas būdas atlikti įmonės IT sistemų priežiūrą.  Paslaugą perkanti organizacija gali visą arba dalį savo IT sistemos priežiūros perduoti išorinei kompanijai – plačios kompetencijos, konkrečių sričių specialistams, tuo tarpu savus resursus – investicijas, žmones, laiką sutelkti pagrindinei veiklai. 

Ką apima IT priežiūros paslaugos?

  • Reagavimą į problemas. Staiga iškilusių IT sistemų gedimų šalinimas bei užsakomų darbų vykdymas.
  • Periodinį aptarnavimą. IT sistemų  stebėjimas, profilaktinių bei periodinių darbų vykdymas.
  • Konsultacijas IT panaudojimo klausimais. Įmonės kompiuterių vartotojų konsultavimas ir mokymas sudėtingesniais kompiuteriniais klausimais.
  • IT valdymą. IT ūkio dokumentavimas bei pakeitimų fiksavimas, IT politikos kūrimas bei diegimas, trečių šalių sutarčių, veiksmų koordinavimas, IT plėtros planavimas.

Kodėl verta rinktis išorinę IT ūkio priežiūra?

Aukštos kvalifikacijos specialistai
Specializuotų įmonių  Kompiuterių specialistai nuolat kelia savo kompetenciją įvairiose laboratorijose, mokymų centruose, įgyja aukštą kvalifikaciją įrodančius sertifikatus. Bendrovėms, kurioms IT nepagrindinis verslas, tokias investicijas į IT personalą sunku pateisinti.

IT pritaikymas organizacijos veiklai
Norint efektyviai panaudoti IT technologijas įmonės ar įstaigos veikloje, būtinas IT valdymas – tikslingas IT pritaikymas organizacijos veiklai bei jos verslo procesams tiek esamu laiku, tiek planuojant ateities veiksmus.

Mažesni kaštai IT priežiūrai     
Išorinės IT paslaugos – neatostogaujantis, nesergantis Jūsų įmonės IT administratorius, kuriam nereikia sukurti darbo vietos, investuoti į jo kvalifikacijos kėlimą, aprūpinti įrankiais bei  įranga, nereikia mokėti mokesčių nuo jo atlyginimo.
Nepriklausomai nuo to, kiek bus atliekama sutartyje aprašytų darbų, Jūs mokėsite tik fiksuotą mėnesinį mokestį.

Paslauga prisitaikanti prie organizacijos poreikių
Galite išskaidyti jau suformuotą paslaugą ir išsirinkti paslaugos dalis, kurios Jums yra reikalingiausios.
Pavyzdžiui: Jūsų įmonei svarbiausia, nenutrūkstantis turimų serverių darbas, tokiu atveju galite rinktis tik serverių administravimo paslaugą.

 

Vienas kreipimosi taškas
Dėl visų rūpesčių, susijusių su IT, galite kreiptis į IT priežiūros įmonę, nes paslaugos teikimo metu ji gali perimti trečiųjų šalių (interneto tiekimas, trečiųjų šalių programinė įranga ir kt.) sutarčių vykdymo koordinavimą.

Saugūs įmonės duomenys
Jūs nerizikuojate, kad vienintelis žmogus, išmanantis įmonės IT specifiką pakeis darbovietę, kartu išsinešdamas žinias ir informaciją.

Geros kompiuterinės įrangos kainos
IT kompanija puoselėja glaudžius ryšius su įrangos gamintojais ir tiekėjais, tad turi visą informaciją apie IT inovacijas, gali pasiūlyti  patrauklias įrangos kainas.